karoyan.eu

Hemne kommune

I midten av Norge, og litt vestover ut mot kysten finner vi Hemne Kommune. Denne ligger midt i et område som er interessant historisk, og som kan tilby aktiviteter og avslapning. Men det er ikke store stedet. Tilsammen bor det noe over 4200 mennesker der, noe som gjør det til en god representant for Norges små kommuner. Tidligere i 2015 kom kommunesenteret Kyrkjesæterøra i fokus i riksmediene, da noen politikere vill tvangsflytte mulla Krekar hit. Det ble det dog ingenting av, noe både Mullahen og innbyggerne i Hemne nok er ganske godt fornøyd med. Kommunen har dessuten et barskogreservat som heter Røstøya.

Fire kommuner slått sammen til én
Vinje_kirke_(Hemne)_crop
Det som i dag kjennes som Hemne kommune bestod tidligere av fire kommuner som ble sammenslått. Frem til 1765 var det en del av et felles prestegjeld av Hemne, Hitra og Frøya. Men i 1765 ble dette delt opp, og Hemne ble altså eget prestegjeld. Frem til 1862 fantes ikke noen egen skole i Hemne. Før denne tiden var det vanlig at lærerne var omreisende mennesker. Når de kom til en ny bygd ble barna tatt ut av gårdene til foreldrene i en gitt periode for å få undervisning. Lesing og bibelkunnskap var den gangen det aller mest sentrale barna ble undervist i. Men i 1862 fikk Hemne sin egen skole, noe som medførte langt bedre kvalitet på undervisningen, samt at den ble mer allsidig. Dette var en del av en stor prosess som angikk hele Norge.

Et gammeldags fiske- og landdbrukssammfunn
åker
Økonomien i Hemne har tradisjonelt vært basert på landbruk og fiske. Stedets kystnære beliggenhet har ført til at fisket ble en naturlig næringsvei for mange av kommunens innbyggere, og med god matjord har også landbruket vært viktig for bygda i århundrer. I nyere tid har også lakseoppdrett fått en sentral plass. Også industrien har vokst frem i Hemne. Silisiummetall er det som det produseres mest av. Wacker Holla Metall heter bedriften som står for dette, og den er bygda sin største arbeidsgiver innen industrien. Denne sammensetningen av næringsveier, landbruk og industri, har hatt forutsigbar effekt på politikken i kommunen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble de klart største partiene ved forrige valg, med tilsammen 63,5 % av stemmene.

Gode fotballspillere
Kommunen har faktisk også vært en bidragsyter til internasjonal fotball. Tidligere Southampton-proff og nåværende landslagsspiller Vegard Forren kommer nemlig fra Hemne. Det samme gjelder Erik Hoftun. Adrian Gashi, som faktisk har landskamper for både Norge og Kosovo, er delvis oppvokst i Hemne, etter at han kom som flyktning da han var åtte år.