karoyan.eu

Den norske fauna

Fauna kan beskrives som det dyrelivet som forekommer i et avgrenset område. Dette er et spennende tema, og mange bruker mye tid på å studere ville dyr. Jakt og fiske er meget populært i Norge, og mange liker å titte på fugler. Nesten alle har meninger om dyrelivet i Norge. Noen er for pels, mens andre er pelsmotstandere. Det samme gjelder dyreparker: Noen elsker å ta med barna dit, mens andre syns det er dyremishandling. I det siste er det debatten om ulv som har rast, og alle kan være enige om at dyreliv skaper engasjement.

Stor regional variasjon
RevNorges fauna har en spennende og sammensatt karakter, og det er stor forskjell på dyrelivet i Nord- og Sør-Norge. Mye fjell og daler, og et langstrakt land gir et variert og interessant dyreliv. I Nord-Norge har faunaen et sterkt arktisk preg, både nær sjøen og i innlandet. Her er både villrein og tamrein vanlig, i tillegg til blant annet rev, jerv, ryper og lemen. Disse dyrene trives godt helt ned til skillet mellom Øst- og Vestlandet, men noen av dyrene, som for eksempel rein, trives best i fjellområdene når man kommer ned mot den sørlige delen av landet. I Sør-Norge derimot finner man et dyreliv som ligner mer på dyrelivet i Øst- og Mellom-Europa, og her kan man se blant annet elg, rev, rådyr, bjørn og hjort. Langs hele kysten kan man dessuten se både sel og hval.

2000px-Norwegian-road-sign-146.1.svgFarlige dyr?
De fleste dyreartene i Norge er fredelige og ufarlige, og man kan nyte Norges vakre natur uten å være redd for villdyr. Det er likevel noen dyr som kan føle seg truet og opptre agressivt hvis de møter mennesker, og da spesielt bjørn, ulv og elg.

Streng regulering av jakt
Jakt og fiske er en populær fritidsaktivitet i Norge, men noen dyr er fredet av statens lovverk. At de er fredet betyr at de ikke skal jaktes på eller fanges, og det gjelder både dyrene og deres avkom eller egg. I visse tilfeller kan man gi midlertidig tillatelse til felling, og det gjelder som regel rovdyrene gaupe, jerv, bjørn eller ulv. Disse dyrene kan angripe og spise sau som går på beite i innhegnede områder eller på fjellet om sommeren, og derfor er ofte bøndene tilhengere av skadefelling av disse dyrene.