karoyan.eu

Studentersamfunnet i Trondhjem

Nesten midt i Trondheim sentrum finner vi landets nest eldste studentersamfunn. Studentersamfunnet ble stiftet allerede i 1910, men huset som huser studentene i dag åpnet dørene første gang i 1929.

1Studentersamfunnet i Trondhjem, eller Samfunnet som er den vanlige forkortelsen finner du i Elgeseter gate 1. Her arrangeres det politiske debatter, kinofremvisninger, konserter, teaterstykker, gjerne egenproduserte. I tillegg lager studentersamfunnet sin egen avis og har sin egen radiokanal. Totalt jobber det 1.300 studenter helt frivillig for å holde hjulene i gang som er fordelt i ulike «gjenger». Bare Samfunnet har for mange vært hovedgrunnen til at de har valgt Trondheim som sin studentby.

Det første møtet

Bare en drøy uke etter Norges Tekniske Høyskoles aller første immatrikuleringsdag i 1910 møttes drøyt 100 studenter i skolens matematiske auditorium for å diskutere etableringen av en egen studentorganisasjon. Initiativtageren var studenten Åge Falck-Ytter. Studentene hadde møtt opp etter å ha sett Falck-Ytters mange plakater rundt om på skolen, hvor målet var å stifte en studentorganisasjon i byen og ved skolen. Kun to uker etter var Studentersamfunnet i Trondhjem et faktum.

Elgesetergate 1 står ferdig

Dagens storstue i Elgesetergate 1 sto ferdig i 1929 og var på den tiden et av Norges første bygg kun av betong. Det har helt frem til i dag vært eid av Studentersamfunnet. Bygget driftes også helt av frivillige studenter, bortsett fra et lite restaurantlokale som leies ut. Byggets gulvareal er på hele 6.000 kvm og er i dag listet som et antikvarisk klasse A bygg, som blir ansett som svært høy antikvarisk verdi, av byantikvaren i Trondheim. Lokalene er i dag mest kjent blant folk flest som et utested og konsertlokale. Bare storsalen har 600 sitteplasser, men tar man bort stolene vil man få plass til ytterligere 400 personer her. Storsalen har hatt besøk av både norske og internasjonale rockestjerner, men for studentene selv er det deres fantastiske student-revy som blir arrangert annethvert år som nok er høydepunktet i denne salen.

Et samlingspunkt for byens studenter

Hvor mye Samfunnet i Trondheim har betydd for byens studenter er nok vanskelig å beskrive med få ord, men at samfunnet har vært en betydelig samlingsplass, både for kunstneriske innslag i en hard studenttilværelse og sosialt samvær med medstudenter er det ingen tvil om. Det ser man raskt når man ser hvor sterkt student-revyen står i hele byen den dag i dag, og hvordan studentene selv tar seg av driften.